Stresshantering

Ibland känns det som att all tid i världen inte hade räckt till för att utföra sitt arbete. Denna känsla kan orsaka stress, ångest och oro och spilla över till det privata livet. 


När det blir för mycket stress påverkas vi ofta negativt och risk för sjukskrivning ökar. Vi kan hjälpa dig och dina medarbetare att förebygga sjukskrivningar relaterade till stress och även erbjuda stresshantering för den som redan är sjukskriven på grund av stress. Målet är att din medarbetare ska kunna återgå till ett arbete hen kan klara på ett hållbart och långsiktigt sätt.


Tillsammans med vår legitimerade psykolog får din medarbetare de verktyg som behövs för en hållbar återgång till arbete. Vi har även läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor som också kan vara en del av stresshanteringsprocessen. 

Kontakta oss om du vill veta mer!