KRISHANTERING

& FÖREBYGGANDE KRISARBETE

En kris kan inträffa när som helst och därför kan det vara bra att er arbetsplats har förebyggande krisåtgärder och krisplaner på plats. Vi kan hjälpa dig genom utbildningar och planer innan en olycka eller kris sker.


Skulle något ändå inträffa finns vi för att stötta dig och dina medarbetare genom vår legitimerade psykolog och vårt multikompetenta team. Vi erbjuder dig professionell och kunnig krishantering. 


Kontakta oss om du vill veta mer!