Arbetslivsinriktad rehabilitering

Målet med arbetslivsinriktad rehabilitering är att du som arbetsgivare ska hjälpa medarbetaren att så långt som möjligt behålla eller få tillbaka sin arbetsförmåga. 


Vi kan föreslå åtgärder som ska leda till att din medarbetare så långt som möjligt ska behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska funktionsförmåga.


Som arbetsgivare kan du exempelvis anpassa din medarbetares arbetssituationen så långt det är möjligt så att medarbetaren kan arbeta, till exempel genom att anpassa arbetsuppgifter, arbetstid eller arbetsplats.


Du kan även undersöka om det finns något annat lämpligt arbete i verksamheten som medarbetaren kan utföra.

Vi kan hjälpa till att föreslå lämpliga åtgärder för att din medarbetare ska kunna återgå till eller behålla sitt nuvarande arbete.  Vi som anordnare av företagshälsovård kan hjälpa ditt företag och din medarbetare med arbetslivsinriktad rehabilitering. 


Vill du veta mer? Kontakta oss!