ARBETSFÖRMÅGE-BEDÖMNING

Det kan finnas fall då din medarbetares arbetsförmåga av någon anledning känns oklar. Då kan arbetsförmågebedömning vara en lämplig insats. Efter avslutad tjänst får du som arbetsgivare ett samlat underlag av oss som gör det möjligt att besluta om vad som kan vara en lämplig åtgärd - för att din medarbetare ska kunna utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt utifrån sin förmåga.


Vem kan tillhöra målgruppen för arbetsförmågebedömning?

Den som tillhör målgruppen är en medarbetare med förändrad eller nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. 


Hur går det till?
Vi gör en genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Vårt multikompetenta team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, ergonom gör en medicinsk bedömning, fysisk funktionsbedömning, psykologisk funktionsbedömning och utredning av styrkor och hinder. 


Efter genomgången bedömning kan vi lämna vidare förslag på exempelvis arbetslivsinriktad rehabilitering.